(#2348) 2013. augusztus 24., szombat

A nyár végét, az ősz közeledtét az iskolai feladatok jelzik – bár ezévben azért jócskán akadt nyáron is. Most éppen a pótvizsgák... Mónika és Melinda rendes volt, még a nyár elején készítette egy Excel munkafüzetet, minden munkalap egy évfolyam, a sorok a diákok osztályonként csoportosítva, az oszlopok tantárgyak, a metszéspontban ott az X ha az adott diáknak az adott tárgyból pótvizsgát kell tennie. Augusztusi Tanulmányi Versenyek, ATV...

Ez a kiindulás. Egy, az érettségiknél használt formátumú, fekvő A4-es lapokból álló Word doksiba teszem ettől kezdve, megfelezve a lapot, fele álló A5 az egyik, másik fele a másik terem, sorjában vezetem fel a tanuló nevét, osztályát meg a tantárgyát.

Idén kicsit értelmesebb a dolog: aki háromnál több tárgyból bukott, nem tehet javító vizsgát (tavaly még igen – az se volt normális, aki azt kitalálta! - azaz mivel egy órát számolhatok egy tárgyra, tizenegyre meglesz a dolog.

A kapott táblázatban képlettel leszámoltattam kinek hány a vizsgája és ezt követően sorra a háromtárgyasokkal töltöm fel a három termet, olyan 18...19 főt helyezve egyszerre egy terembe – mindenki mást ír, a puskázás veszélye itt mérsékeltebb – majd ha elfogytak a háromtárgyasok jöhetnek a kéttárgyasok és az egy tárgyasok.

A szóbeli bonyolultabb lesz, ott már a tanárra is kell figyelni, három fős bizottságokat alakítunk, és úgy kell ezekhez beosztani a diákot, hogy mindhárom tanárnak legyen diákja, de egyik bizottságnak se legyen túl sok diákja mert a legutolsó feleletet követően még tantestületi határozat (persze értekezlet) kell a döntéshez, amit dokumentálni is kell. És csak azután lehet kihirdetni.