(#2694) 2014. október 19., vasárnap

Most megy az „East to west” c. sorozat első eleme. Ez egy török film. Nem vagyok történész – az sokat elmond, hogy Ernő bácsi csak azzal a feltétellel adott ötöst töriből ,hogy életemben eszembe nem jut történésznek lenni (nem jutott) – szóval csak dilettánsként eszembe jutott, szabatos történelem leírás ez vagy az, amire a történelmet oly sokszor felhasználják: egyszerűen: négermosdatásra. (Törökország szeretne EU-s ország lenni – lehet, praktikus is lenne – és gondolom, mint Horvátország is, erre persze az eddigieknél dominánsabban szeretné regisztrálni, hogy milyen régóta szervezett hatalom, pont ezen a csatornán tolták régebben a „Horvát királyok” c. sorozatot, ami érdekes volt persze, de gondolom nem lehetett könnyű a viszonylag mérsékelt tényanyagból sorozatot csinálni...) Szóval Keletről nyugatra... Ez az első rész még nem török-centrikus, ez még valóban a civilizáció kezdetét taglalja (bár ezt is törökországi példákkal!), a későbbiek középpontjában azonban az ottomán-oszmán birodalom áll. Mint a civilizáció egyik letéteményeséé. Azt hiszem, a 14...15 század európai és magyar történelme nem egészen így tükrözi ezt vissza, az a 150 év amikor egészen szoros volt/kellett legyen a történelmünk, nem egészen a civilizáció és a kultúra terjesztéséről szól. Persze, mondom: nem vagyok történész...