Dorozs blogja 2.0

Személyes, napló...

Kulcsszavak
Feedek
Megosztás

Szigorlat

(#2597) 2014. június 11., szerda

Hetedikén volt a főiskolai képzés másodévén a szigorlat. Nem bajai a képzés, mert a bajai főiskola szabadulni akar ettől: nem vettek már fel elsőéveseket ebben a tanévben, a másodéveseket pedig átadták a Pécsi Tudományegyetemnek. (Csak a harmadévesek képzése és államvizsgája maradt Baján) Megvolt tehát a szigorlat. A helyszín most már nem a Budavári Iskola volt, mint eddig évről évre mindig, hanem a Fáy. Olyan kevés a hallgató, hogy a Várban a bérleti díjra nem futja, ezért lett más a helyszín. Feltehetően, pontosabban: sajnos valószínűsíthetően most volt ilyen szigorlat utoljára: mivel elsőévesek nincsenek, egy év múlva ilyenkor másodévesek sem lesznek, szigorlat sem lesz. Kár, de hát ezen elmerengtem már korábban is, most nem ezt akarom ismételgetni, hanem a szigorlatról írni...

A bajai főiskola rendelte úgy, hogy a szigorlat előtt egy beugrót kell tartani, gyakorlatot, Word Office alkalmazásokkal Word, Excel, Acces és PowerPoint feladatok megoldásával abszolválják ezt a diákok. Soha sem tudtam meg, eredetileg ennek a kivitelezését a Főiskola miként gondolta ahogyan azt sem, miért kell egy elméleti vizsga előtt ilyen gyakorlatot tartani, miért kell egy felsőfokú képzésben alapvetően középfokon számonkért dolgot beilleszteni, ha csak nem azért, mivel a képzésben résztvevők eredetileg, középiskolás korukban informatikát nem tanultak vagy nem tanulhattak. (Persze, ahogyan módszeresen kerül a középiskolai informatika oktatás elsorvasztásra, a helyzet pár év múlva megint ilyen lesz). Mi úgy abszolváltuk, hogy a beugróra készítettem a vizsgázók létszámánál valamivel több feladatot, az érettségi feladatok után vagy azokat kicsit átalakítva: ahol kellett lerövidítve, ilyen például a szövegszerkesztés, ahol meg szükséges volt, kibővítve, ilyen volt az adatbázis-kezelés.

A feltehetően utolsó szigorlat így zajlott: szombaton nyolc körül értem be a suliba. Szerencsére vészesen kapkodni nem kellett. Előtte való nap, pénteken délután kikerestem a feladatokat, a hozzájuk való forrás állományokat a vizsgákra használt megosztott, a vizsgázók számára csak olvasásra elérhetővé tett mappába másoltam. A feladatlapokat lenyomtattam, beborítékoltam. Ellenőriztem, hogy az elkészített feladat szövegébe a megfelelő azonosító került-e beírásra, aztán hogy az egyik, találomra kiválasztott azonosítóval bejelentkezve tényleg csak olvasható-e a nyers állományok mappája és írható-e a saját mappa. Ezzel a beugró előkészítve, még megcsináltam a húzótételeket is.

Szombat reggelre nem maradt már tennivaló más, mint kiszellőztetni a termet. Aztán kilencre összegyűlt mindenki, azt hiszem mind a kilenc hallgató még soha sem volt így egyben – én legalább is nem emlékszem rá.. A hallgatók feladatot húztak, nem mindenki volt elégedett azzal, amit a véletlen neki juttatott. Érdekes, egy olyan kollegina adott ennek leginkább hangot aki táblázatkezelést (azaz nem adatbázis-kezelést) húzott. Mivel az értékelésre nagyon kevés idő marad – a beugrót azonnal követi a szóbeli – ezért nagyon figyeltem, körbejárva szemmel tartottam azt, ki miként halad a feladatával. Mit mondjak – ilyenkor kell rádöbbennem, hogy bizony van alapja annak, hogy felsőoktatásban ilyen, középiskolában elsajátítandó dolgot kell számonkérni. (A SzÁMALK képzéseiben, OK az nem felsőoktatás, úgy emlékszem korábban volt ilyen tantárgy, mindig másként hívták, volt hogy ECDL kompetenciák, volt hogy Office alkalmazások, de a lényege az volt hogy ilyemsit lehetett tanítani és kellett számonkérni. Azt hiszem semmi sem mutatja jobban annak a döntésnek az idiotizmusát, nem tudok visszafogottabban fogalmazni, amelyik elsorvasztja a középiskolai informatika oktatást, mivel annak ezt, ilyesmit kellene készség szintig elsajátíttatnia...) Nehezen ment a hallgatóknak nagyon... Az eredmény? Hát erről csak annyit hogy dolgozott mindenki, és hogy nem akartam volna senkit sem emiatt elvágni a vizsgázás lehetőségétől, azt hiszem ez jelzi mekkora a távolság aközött ami született, és aközött, amit szerintem egy informatikustól el kellene várni.

Azt hittem a nehezén túl vagyunk, pedig nem. Következett a szóbeli. Pont egy tucat tétel van ezeket nem én szerkesztettem és sajnos a képzés ideje alatt átszerkesztetni sem volt módom. Pedig nagyon kellett volna! Addig rendben, hogy a tételek között a könyvtárgépesítés is szerepel, ez OK. Az is rendben van, hogy elég nagy súllyal szerepel az adatbázis kezelés, ez a képzést tekintve fontos. Az már megkérdőjelezhető, miért kell egy gyártó egy termékét (Microsoft Access) tételesen néven nevezve szerepeltetni az egyik tételben, ami csakis erről szól! Az is rendben, hogy jelölőnyelvvel kapcsolatos tétel is van (HTML), bár az már annyira nem, hogy egyetlen tanított informatika tárgyban sem szerepel tematika szinten ez (egy felvetett kérdésemre azt a választ kaptam, hogy oldjuk meg egyik tárgyban – ami OK, de akkor miért nem lehet a tematikába is belevenni?) Az is szép dolog, hogy szerepel tételben a programozás, bár ennek még a bemutatására sem elegendő a képzés ideje nem hogy valami fogások megtanítására. Nagyon hiányoltam mind a képzésből, mind a tételek közül az XML-t, pedig ennek kapcsán elméletben is sok szépet meg lehetett volna tanítani és ami szerintem alig túlbecsülhetően fontos, ehhez nagyon is lehetett volna kapcsolni gyakorlatot, magát az XML-t és/vagy egy XML interpretációt, mondjuk az SVG-t (az elég látványos ahhoz, hogy akinek tanítják, szeresse csinálni.) Szerepel durva hiba is a tételekben, a WEB lap készítés kapcsán a Dreamwaver, hát ezt finoman szólva ignoreáltuk, mi a csudának egy, ráadásul fizetős alkalmazás fogásait számonkérni (amikor persze tanítani nem tudjuk?) Szóval a tételek olyanok, amilyenek, eleget beszéltünk róla a foglalkozásokon, a legutolsón konkrétan végigmentünk mindegyiken, végigvettem melyik mit tartalmazzon kifejtés szinten.

Azt hiszem, soha még ilyen rossz hatásfokkal nem dolgoztam...

Alapvetően nem fecsegtem túl sokat, de ezt meg is mondtam a felkészítés során, a vizsga nem tanítás, itt a vizsgázó beszél, a vizsgáztató meg értékel, csendben, belebeszélés és főleg: kiigazítás nélkül. (Nemsoká' érettségi, végigszenvedhetem majd, hogy a kollégák, a legpozitívabb pedagógiai indíttatásból, nem tudván elviselni, hogy rossz dolog hangozzon el vagy a jó nem, ha a felelő nem mondja, hát mondják ők a jó feleletet, pedig vizsgán ezt nagyon nem kéne...) Szóval én csak hallgattam, ha a felelő a végére ért, akkor kérdeztem párat...

Az első felelő egy ezen a szinten nem könnyű tételt kapott, hálózati elemek. Dícséretére legyen mondva, szépen megtanulta, bár voltak benne hibák (ami nem katasztrófa), és kérdésekre nem tudott mindig válaszolni (ami viszont kár). Egészében derekas teljesítmény volt. A második felelő egy nagyon elméleti tételt fejtett ki, az információról beszélt, bár inkább felolvasta amit a felkészülés alatt leírt – ezzel sincs semmi baj. Azzal már inkább, hogy emlegette az adatvédelmet, és azt írta körül, hogy ez védelem – az adatnak :( Pedig erről beszéltünk...! A harmadik felelő azt az ominózus Access-es tételt fejtette ki amit emlegettem fentebb. Végül is szépen feldolgozta, bár azt nem értettem (szerintem ő sem), miért negyedik generációs fejlesztőnyelv ez, de hát végül is nem feszegettük, a felelet szintén derekas teljesítmény volt. A következő felelő egy fiatal kollegina, a WEB hely tervezéssel, CSS-sel PHP-val foglalkozó tételt fejtett ki. Na ez az amihez em votl tantárgy, feldolgoztuk a lehetőségekhez képest de hát kevés volt az. A felelet ott volt rendesen, bár kicsit kapkodós volt, kicsit kevesebb szóval több infó talán jobb lett volna, de végül is a tételt kifejtette, ebben is ott volt a felkészülés, a munka... A következő felelő a TCP/IP és ehhez kapcsolódó témaköröket kellett elmondja. Kellett volna... A kolleginát foglalkozáson nem sokat láttam, ami persze még nem ok arra, hogy ennyire semmit se tudjon a tételről. Pedig ez megtanulható, erről volt elég idő beszélni – beszéltünk is – ez informatikusnak akkor is fontos, ha humán informatikus. Ez volt aznap az első eset amikor komolyan gondoltam arra, az eddigi szigorlatok történetében először ennyi, elégtelen, jöjjön még egyszer! A következő felelő talán a legjobb tételt húzta, adatbázis modellek.... Ezt is kidolgoztuk, volt hozzá elméleti foglalkozás, gyakorlat is (ha csak Access-szel is). Ha az előbbi felelet mellbevágóan kevés volt, ez még annál is kevesebb, ez volt az amikor maga a felelő ismerte el, hogy ebből bizony semmit sem tud. Ha eddig mérges voltam, ez volt a tanácstalanság pillanata. Kivágjam? Vagy húz még egyet? Az utóbbi, bármennyire is más a véleményem, azt gondolom mindenkinek jár még lehetőség, lehet, hogy peches és csak pont ezt az egyet nem tudja... A másodjára húzott tétel pedig legalább olyan jó tétel volt, kézzelfogható, olyan, amit csináltunk a gyakorlatban is – igaz, sajnos régen. A HTML nyelvről kellett beszélni. Kellett volna... Erről sem mondott a kollegina sajnos sokat... És akkor igen finoman fogalmaztam! Ahogy előző, úgy ennek a felelőnek a kérdését is félretettem... A következő felelő – megfelelő felelőszám után egy-egy tételt visszatettem – ismét az információról beszélt, ez rendben is volt, korrektül elmondta amit kell, bár a lottószámok információtartalmára vonatkozó kérdésnél nem votl elég ravasz a képlet értelmezésével kapcsolatban, sebaj... A következő tétel valóban nem könnyű – bár az adatbázisos feladatok során ezt erőltettem, az SQL-ről kellett: inkább azt mondom: lehetett volna beszélnie, nekem ez nagyon tetsző tétel. Neki nem, sajnos... Ez is gyenge – ha nem igyekeznék kerülni, hogy sértő legyen, azt mondhatnám: pocsék! - felelet volt... A következő felelő a másik Access-es tételt fejtette ki. Az indítás ijesztő volt, az Access-t táblázatkezelőnek nevezte, de ezt tekinthetjük véletlen bakinak, a többi amit elmondott rendesen ott volt.

Ennyi volt – kis csapat, ám nekem mellbevágóan negatív élmény volt, hogy kilenc főből három, a csapat harmada olyan feleletet adott, hogy... Na mindegy, maradjunk abba hogy a minimumot el nem érő szinten abszolválták. Mivel azonban a másik két tárgyból elfogadható volt a feleletük, végül is a szigorlatuk elégségessel megvan (egy különmegállapodással kettejük kapcsán), viszont semmi sem haszon nélkül való. Bár ez a haszon most semmire se jó, hiszen jövőre egészen biztosan nem lesz ilyen vizsga, azután meg a csuda tudja. A tételeket mindenképpen frissíteni kellene. Mindenképpen összhangba hoznia tárgyakkal, azzal amiről el is hangzik valami a foglalkozások során. Azt pedig valahogyan tudatosítani a hallgatókban, hogy felkészületlenül menni vizsgázni sem nem bűn, sem nem udvariatlanság, csak hát akkor megeshet, hogy kivágják az embert...

Vasárnap a szombatról...

(#2565) 2014. április 27., vasárnap

Vasárnap reggel van, nem korán.

Megvolt a szombat, ebben a tanévben – de lehetséges, hogy egy jó időre – az utolsó munkás szombat... Tanítottam egész nap. Most sokáig nem lesz ilyen, azt sem tudom biztosan, lesz-e még... (Lesz majd egy szigorlatozós szombat meg egy államvizsgáztatós szombat, de tanítós ebben a tanévben már biztosan nem.)

Este nagyon ki voltam fulladva: nem hittem, hogy egy egész napos tanítás ennyire kiveszi az erőmet. Igaz, a délelőtti azért nem volt könnyű mert nemszeretem tárgy volt amiről beszélni kellett -- nem szeretem, mert én nem értek hozzá, a hallgatók, egyesek bizonnyal viszont nálamnál is jobban, az meg elég blama... Könyvtárgépesítés a tantárgy neve és a tartalma pedig az integrált könyvtári rendszerek: lehet, hogy csak az én mániám a gyakorlat, de ezt a tárgyat is úgy tudnám elképzelni, hogy gépteremben történik a foglalkozás, és egy-egy minta rendszeren ki is lehetne az egyes rendszereket próbálni. Ez most ezzel szemben színtiszta elmélet... Ez volt a délelőtti foglalkozás, igaz nem az egész: az utolsó órára levittem a hallgatókat a gépterembe, és a Word egyes, szerintem érdekesebb és megint csak: szerintem majd a szakdolgozat készítése során számukra hasznos szolgáltatását mutattam meg és be nekik. Jó csapat, érdeklődőek voltak, kérdeztek...

A délutáni foglalkozás a harmadévesekkel való ezen tanévbeli egyetlen foglalkozásom volt, ez olyasmiről szólt, mint ami a SzÁMALK egyik órasorozata volt, az ahol egy foglalkozáson négy- de inkább ötféle korábbi órasorozat ismeretanyagát kellett velük gyakoroltatni. A feladatot húsvéthétfőn csináltam, a nagyszombati SzÁMALK-os foglalkozáson jelen nem levőknek házi feladatul, na ez most pont jól jött. A tantárgy neve valami olyasmi, hogy WEB lap készítés. Az első egy órában azt hiszem újat nem mondtam nekik de aztán igen. A HTML alapszekezet nem volt ismeretlen számukra, a CSS nyomokban már igen. A végén szépen belehúztunk, akkor már PHP is előkerült, ez mindhármuknak – ilyen kevesen voltak – újdonság volt. Sok volt mindez, de azt hiszem élvezték, bármi furán is hangzik (mármint az, hogyan lehet mondjuk a programozást élvezni :)), ez szabadon választott foglalkozás volt, a kredit (pontok) miatt vették fel. Nemsoká' államvizsgáznak és ehhez 180 ilyen kreditet kellett megszerezniük a három év alatt, lehetséges, hogy a három jelenlevőnek csak ezzel volt meg? Nincs ezzel baj, ott voltak és érdeklődőek voltak, én meg kifulladtam, hogy még... Fél ötig kellett volna tartani de a szívem szakadt volna meg, ha működő PHP kódot nem tudunk csinálni (az SQL alkalmazása így is kimaradt), szóval ráhúztunk, de nem türelmetlenkedtek a hallgatók.

Mire szedelőzködtünk és mentünk, már kiürült a suli. Napközben ugyanis nagyon nem volt csendes: valami rendezvény volt, sokan voltak jelen, megtelt a díszterem aztán délután szekciókban ültek össze, ehhez is kellett féltucat tanterem. Amikor szüneteket tartottak, igen csak hangosak voltak, de estére, amikor mentünk, már csak mi voltunk, én mentem utolsónak el az iskolából (ahogyan reggel meg én voltam az első, a nagykapu még nyitva sem volt).

Szóval éppen elértem az öt ötvenötös buszt. Kicsit kellett csak várni, na annak soárn meg élvezhettem milyen a nemtudommi-akcentus németből, vagy holland vag német volt az a négy velemegykorú valaki, három nő és egy férfi akik három egészen kis testű kutyával mókáztak a megállóba, és akik szintén az ürömi buszra szálltak (a kiskutyákkal, természetesen). A CBA-nál szálltam le, mert nem mertem a Halleron vásárolni (akkor elkésem a buszt), a CBA-nál leszálltam, vettem csilisbabhoz valókat, aztán felballagtam Ady utcába.

A szombati nap szemerkélő esővel, egészen masszívan beborult éggel nyitott, de olyan dél tájt, kora délután elállt az eső, kiderült az ég és a nap is kisütött (hideg egész nap nem volt). A Kálvária dombnál valami móka volt, rendezvény, vagy egyszerűen csak meccs a focipályán, sok kocsi állt ott meg hangosak is voltak. Ahogy kiértem, beraktam a mosógépet mosni, aztán este csináltam egy nagyon nagy adag csilisbabot, a felét megettem, leküldtem még utána lekváros kenyeret is hogy a csilis bab komolyan vegye, nem akárki ette meg :) utána meg roppant erőfeszítés kellet ahhoz, hogy a mosógépet kipakoljam, hogy kiteregessek. Nem mertem az udvarra, pedig szeretem ha ott szárad – egészen más az illata –, nem mertem az udvarra mert féltem, úgy járok mint húsvéthétfőn és -kedden, amikor is (kedden) a reggeli eső eláztatta a száradó ruhát. Szóval este kaja után kellett lelkierő hogy a teregetést ne hagyjam másnapra, hogy még aznap megcsináljam. De megvolt, a cucc (már vasárnap, a ragyogó napsütésben és az enyhe szélben) kiszáradt, lehet majd vasalni... (Vasárnap délután le is vasaltam.) Szóval ennyi volt... Most azon gondolkodom, kicsit melózzak-e vagy reggelizzek, meg azon mit csináljak meg elsőre... :):)

Szóval itt csend van és nyugi: vasárnap reggel...

blog.hu

(#2562) 2014. április 25., péntek

Pedig annyi más dolgom lenne ami sürgősebb, amit behajtanak rajtam, de nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és utána néztem, mit is lehet vele kezdeni...

Az első tapasztalatok nagyon jók, tetszik a dolog...

Korábban a blogol.hu lapon voltak bejegyzéseim, elég sok, öt vagy hat év termése. A lappal aztán egyre gyakrabban voltak technikai gondok, ennek a hátterében azt hiszem a tulajdonos váltása állt, a technikai karbantartás elmaradása vagy nem eléggé odafigyelő beavatkozások – nem tudom, de nem is számít. Ott lezártam egy post-tal a sorozatot és a többi írást már a blogger.hu lapra tettem ki.

Valaminek utána akartam nézni nem sokkal ezelőtt, akkor (nagyon hosszú idő után először) belépve a blogol.hu lapra figyelmeztető üzenet fogadott, hogy az egész hely meg fog szűnni. Ez rossz hír, de az üzenet a migrálást is említette, a blog.hu lapra. Mit veszíthetek, kipróbáltam, szinte semmit sem kellett tenni és a tartalom szépen átment. A hiányosságok talán nem annyira fontosak: a stíluslap beállítások nem (az inline CSS-t, ezt kipróbáltam már, szereti a blog.hu is de hát ez nem profi megoldás), illetve a rejtett post-ok nyitottan mentek át. Egészében az egész cucc ott van.

Nem sokat piszmogtam most vele – ahhoz képest persze túl sokat is hogy, helyettesítést kellene kiírjak, kiírtat korrigáljak, takarítási rendet csináljak a sajátjaimaknak –, szóval elmélyülni nem tudtam benne, de éppen ez alapján: gyorsan kapkodva tett próbálkozások mentén szerzett tapasztalatok alapján úgy tűnik, szimpatikus, korrekt, kellően összetett ezzel együtt értelmesen felépített rendszer. Ha kapkodva sikerült ennyit kiismerni belőle, ennyi beálltásnak utána találni, akkor nem lehet ez rossz! Ha időm lesz érdemes lenne elvacakolni vele, akár annak is utánanézni hogyan lehetne a két post-sorozatot értelmesen egyesíteni, keltezések mentén, időrendi sorrendbe, azaz mondjuk a blog.hu lapra átvinni azt, ami a blogger.hu lapon van (bár utóbbi még nem annyira sok mint az előbbi).

Esettanulmány

(#2549) 2014. március 26., szerda

Tegnap végre megkaptam a kolléga levelét, választ a szombaton írt kérdésemre. Ő tanítja azon hallgatók másik felét, akik az „Esettanulmány WEB oldal fejlesztésére” c, órasorozatot kapják. Ő állítja össze a vizsgafeladatokat is. Ilyen tárgy, mint megtudtam most van először és mert a kifutó OKJ-s képzésben szerepel, egyben utoljára is, ez a magyarázat arra hogy a tematika nem olyan fix, kidolgozott, mint eddig minden más tárgyból, amit tanítani szerencsém lehetett. A kolléga nem túlozta el a leírást, persze a lényeg benne van. Szerencsére ez már összhangban van azzal, amit az igazgatóhelyettes is írt, tehát ha erre tréningezem a hallgatókat, remélhetőleg jó eredményt érnek el a vizsgán, és csak ez számít. Mondjuk ha korábban megvan ennyi, ha megvan ez korábban, mindjárt így kezdhettük volna, mindegy: olyan sok idő talán nem veszett kárba... Azt továbbra sem tudom, helyben miként fogunk egyszerre WEB szervert használni, PHP értelmező számára kódot írni ami egy MySQL szerverből kér le adatokat, de talán nem is kell: egy korábbi kérdésemre kapott válaszban az is szerepelt, hogy elég esetleges az, a gépeken mennyire maradnak meg a beállítások. Az volt erre a javaslat, hogy külső ingyenes tárhelyszolgáltatóknál abszolváljuk a feladatot. OK, ez működhet – csak azt nem értem meg, miért nem üzemeltet ilyen helyet maga az iskola, ami kifelé nem, csak a hallgatók számára, csak ilyen feladatok számára lenne elérhető... Mindegy – külsős vagyok, csak arra szól a mandátumom, hogy a tananyagot feldolgozzam velük hogy a sikeres vizsgára felkészítsem őket.

EJF

(#2511) 2014. február 24., hétfő

… bár már inkább PTE... Az eddigi EJF-es másodéves képzést átveszi a Pécsi Tudományegyetem. Már kértek adatokat, hogy az ottani ETR-hez azonosítót csináljanak, tegnap kaptam Edittől e-mailt amiben le kell adatokat, dokumentum-másolatokat adni. Szóval ez az átvétel egészen komolynak tűnik. Nem tudom, a PTE milyen gazda lesz, az EJF sokáig jó gazda volt aztán nem, bár lehet erről nem ők tehettek, de hát ettől még a fizetési késedelem nem változik meg.

Akár EJF akár PTE: tegnap volt egy fél napos foglalkozásom a másodévesekkel. Hálózatok II, egy – szerintem – feleslegesen beillesztett tárgy. Sok dologra több időt adnak mint kéne, másra meg kevesebbet vagy semmit. Hálózatokra van egy tárgy a másodév őszi félévében, az ebben a képzésben teljesen elegendő (ezt az időt inkább HTML/CSS/XML elméletre és kezelésre kellene fordítani). Egyébként is: miért kellene alhálózati maszkokkal vagy routing protokoll-lal foglalkozni akkor, amikor akadt a csoportban akinek a mappa készítése, a fájl másolása (másodéven!) probléma, és természetesnek veszi mert ugyan minek az neki, soha sem használ ilyet. Informatikus-könyvtáros lesz... Mindegy – pontosabban: dehogy, is mindegy, de hát nem lehet mit tenni –, szóval így vagy úgy, ez volt a foglalkozás tárgya. Fél napos csupán, a tavalyi anyag ismétlésével és új tananyag-elemkkel való kibővítésére azért szépen felhasználtuk. A végén még kis idő maradt is egy prezentációkezelő feladatra, ez a szigorlati beugró miatt is, de meg mert egy év múlva ilyenkor már a szakdolgozatukat készítik ahhoz (pontosabban majd annak a védéséhez) jól jön ez...

Szombat, SzÁMALK

(#2325) 2013. január 27., vasárnap

A szombat most nagyon húzós volt... Fél kilenckor kezdtem, HTML, XML volt a foglalkozás tárgya. A tematika tartalmaz frameset-es lapok készítésének tanítását. Nem tudom miért, amikor az elavult technológia, de mindegy, ha ezt kell akkor ezt tanítjuk. Ezután dolgozatot írtak, egy egyszerű feladatot: a három dolgozat feladatból ez volt a legkönnyebb, de nem nagyon ment nekik. Három és kettő éve volt nekem hasonló tárgyam, igaz: WEB programozók számára. Nekik csak négy foglalkozás volt de azt hiszem, úgy emlékszem, hogy velük többre haladtunk. OK, nem ez a csapat rosszabb, egészen egyszerűen ők rendszergazdák lesznek, nekik ez nem fő tevékenység, számukra, sokuknak legalábbis újdonság volt minden alapvető fogás. Sokat dolgoztak a feladattal, egy kivételével mindenki beadta, az az egy hallgató meg... Hát nem tudom mihez kezdek majd vele, mert az előző feladati is pocsékok... A dolgozat után rátértünk az XML-re, de sokat nem tudtunk vele foglalkozni. Csak megemlíteni tudtam a DTD-t és az XSLT-t, egy primitív és egy összetettebb XML megszerkesztése során a CSS-t is gyakoroltuk, amikor az XML-hez CSS-sel kapcsoltunk formázást... A CSV-sel sajnos semmit sem tudtunk foglalkozni egyáltalán, mert elfogyott az idő... :(

Ezután jött a nagy mumus, a multimédia utolsó foglalkozása. Szerencsére most olyan teremben voltunk ahol volt gép és jó gépek voltak (el nem tudom gondolni, hogy miért nem itt voltak a korábbi miden foglalkozások, de mindegy). A SzÁMALK szakközép egy kolleginája jött be, valami munka- és tűzvédelem vizsga kapcsán kérte el a diákokat – a foglalkozás után. Aztán nekiláttunk mindannak amit aznapra terveztem (számonkérés itt már nem volt) Előbb a filmvágást csináltuk. Majdnem csuklottam amikor kiderült, hiába készültem fel az 1.5-ös Premier-rel, a gépeken a CS5-ös van fenn :(:(:( Szerencsére mindent meg tudtunk csinálni, mert kis keresgélés után meglett minden. Nem voltam csúcsformában, de ahogyan a bemutató tanításokon, vizsgatanításokon a mentortanár a jelölttől elsőnek mindig ezt kérdezi: „Az óra elérte-e e kitűzött célját”, nos határozott igennel tudnék válaszolni egy ilyen kérdésre ha feltennék (senki sem teszi fel), mert láttak ilyet is a hallgatók, maguk csináltak egy kisebb filmvágást és hangszekvencia szerkesztést, ennél többet azt hiszem nem reális kitűzni egy ilyen órasorozatban délként.

A foglalkozás kicsivel négy után ért véget. Pöttyösbe mentem, aztán Ürömre. Vettem zsömlét meg kaját a CBA-ban, aztán feltekertem a fűtést, mert elég hideg az a kilenc fok! Kaja, aztán szombat esti ejtőzés a csendben a TV előtt – szeretem dolog...

HTML, XML és PhotoShop

(#2313) 2013. január 20. vasárnap

xxxx

”Kinetikus művészet” - korábban a keretes lapok szemléltetésére csináltattam, most a DIV-ek és a CSS használatát tanultuk ezen... Szeretem ezt a feladatot, a második képen mutatottat városkép (Grande Arche, ezt láthattam is, nagyon tetszett) kapcsán.

xxxx

Ez lett a számonkérő feladat, három file-ból kellett összeszerkeszteni...

(HTML, XML és PhotoShop) A hét vége közeledtével égetően szükségessé vált a szombati foglalkozásokra készülni. Kétféle órasorozatot vihetek most a SzÁMALK Szakközépiskolában: a szombat reggeli órasorozat rendszergazda képzésben HTML XML szerkesztésről szól. Eddig csak HTML volt, az elmúlt órán már a CSS-se, foglalkoztunk. Sajnos a többség elég nehezen érti... Az előző foglalkozáson íratott számonkérés hosszadalmas volt, de ez volt az egyetlen nehézsége. Egy nagy, összetett táblázat az oldal váza ebbe egy kisebb táblázat kellett készíteni. Tökéletes megoldás azt hiszem nem is született, nagyon gyenge sajnos annál több... Pedig ehhez a feladathoz még „csak” kitartás és nagy odafigyelés kellett – azokhoz amiket ezután, ahhoz már a CSS (és a övetkezőhöz az XML és annak egy realizációja, a CSV) valamelyes ismerete, habár ez utóbbi kettőből – sajnos – az órarend sajátossága miatt (dupla foglalkozás az utolsó) már számonkérni nem tudok.

A délutáni foglalkozás még nehezebb. Maga a tananyag nem az, képkezelés PhotoShop-pal – a baj csak az, hogy én ezzel korábban nem foglalkoztam, sokkal-sokkal többet kell egy foglalkozásra készülni mint olyan témakör esetén amit korábban már tanítottam. (Ha lesz, ha lenne ilyen órasorozatom a későbbiekben, kevesebb munkával menne, majd meglátjuk). Szombaton egy kisebb feladat (liquid szűrővel egy gömbölyű alakzat kockává formázása) A számonkérő feladatban viszont az eddigiekben csinált feladatokat sorbafűztem: így megvalósult amit a tantárgyi program követel azaz komplex feladattal kérünk számon, megvalósult az hogy csak olyat kérjünk számon amit meg is tanítunk. Tartottam nagyon attól, hogy kevés lesz az el(ő)készített anyag az órára, de nem: a számonkérő feladat volt a második, és volt aki ötkor adta be – 16:50-ig tart a délutáni foglalkozás és szünetet még nem is tartottunk... Hab a torán – nem szeretem hab – hogy sajnos a programmal komoly gondok voltak: a PhotoShop Cs5.1 változatával dolgoztunk, hát az utolsó két foglalkozáson már csak nehezen, ugyanis a trial (!) verzió 30 napja lejárt... Fel nem tudom fogni, hogy az iskola, ha nincs pénze megvenni a PhotoShop programot, miért nem a grafika használatára és nem adott program használatára helyezi a hangsúlyt (főleg ha a képzettek nem is profi grafikusok lesznek, hiszen szombaton például szoftvertervezőket tanítottam), miért nem preferálja az iskola az ingyenes alkalmazásokat főleg, ha deklaráltan a tantárgynak (órasorozatnak) sem előzménye nincs sem folytatása, ha semmi más tárgy nem épít rá... Na mindegy, kérdés amire soha sem lesz válasz...

Szombat

(#2309) 2013. január 12., szombat

60629

Napkelte január közepén, olyan fél nyolc tájt...

Péntek este annyira volt erőm, hogy kiválogattam, milyen feladatokkal próbálkozom majd a szombati foglalkozáson, a multimádia a kritikus. A HTML, XML foglalkozáshoz megcsináltam a számonkérő feladatot még pénteken délután. Szombaton nagyon korán akartam kelni, hogy rendbe tegyem ezeket, de persze a „nagyon”, az nem sikerült...

Háromnegyed nyolc tájt indultam, Kelenföldre végül is nem kellett menni... A SzÁMALK környéke reggel még nem nagyon zsúfolt (nem úgy délben, kora délután). Az első foglalkozás a HTML, XML. Azt korábban jeleztem a hallgatóknak, hogy lesz számonkérés, bár a végére ígértem de meggondoltam magam és azzal kezdtünk – na ez igen nagyon jó ötletnek bizonyult, mivel a számonkérő feladat ha bonyolult nem is, de hosszadalmas volt igencsak. Legalábbis sokat-sokat dolgoztak rajt’ a hallgatók. (Ha a végére hagytam, elég nagy gondban lettek volna és persze én is...) Sajnos pár dolgozatot leszámítva közel sem születtek jó megoldások – pedig ez még „csak” a statikus, CSS-nélküli HTML volt, igaz táblázatot táblázatba ágyazva, de hát ők nem felhasználói szintű informatikát kapnak, nekik ez szakmájuk lesz (ez a csoport momentán általános rendszergazda). A foglalkozást bonyolította, hogy nem volt a végére net, a mail útján való feladatbeadás nem volt lehetséges, pendirve-on kellett összemásolnom a kész anyagokat. Annyian vannak hogy ez nem egyszerű...

A következő majdnem három óra üres volt, nincs foglalkozásom – átmentem a suliba. Gyors ebéd a kínaiba, utána belevetettem magam a délutáni foglalkozás feladataiba. Ezt nem csinálom napi szinten (nem a foglalkozásra készülést :) hanem azt, ami a délutáni fogllakozás anyaga, a PhotoShp használata), ezért erre sokkal-sokkal többet kell készülni. Itt is azt találtam ki, hogy számonkérő feladattal kezdünk, de itt még annyira sem mertem eltérni az órán gyakorolt feladattól mint a másik tárgyban a másik csoportban. Egy olyan feladatot csináltam amilyet december 22-én dolgoztunk fel. Na akkor is volt gond: a karácsony előtti utolsó, ráadásul szombatra eső munkanap az eredetileg kiírt teremből, mivel az nem a SzÁMALK szakközépiskola hanem a GDF épületében van és azt meg délben lezárták, áttettek minket egy olyan teremben ahol – nincs gép! Elég bajos PhotoShop kezelést tanulni gép nélkül... Nagyon kevesen voltak a hallgatók, ezért megoldható volt, és a rendszergazda rendes volt mert meg is oldotta, hogy lehozott laptopokat és azon dolgoztunk. Így vagy úgy: az akkori feladatfeldolgozás körülményei nem voltak ideálisak, ez is nehezítette, hogy az ahhoz hasonlót most megoldják a diákok. Nagyjából azért ment – volna a dolog ha program lett volna hozzá :( Már az elmúlt héten jeleztem a sulinak, hogy a trial lejárt a gépeken... Nem történt semmi, most is ugyanazt találtuk... Volt gép ahol a CS3ast sikerült elindítani, a baj csak az hogy az nem egészen ugyanaz, sem kezelőfelületében sem funkcionalitásában (ha ugyanaz volna nem lenne kettő verziószám különbség!), másutt meg... Hát másutt meg más módszerrel sikerült életet lehelni a programba – de nem így kellene ennek lenni, nem lenne szabad hogy nem legális eszközök kelljenek egy óra megtartásához. (Értem én, hogy a SzÁMALK szakközépiskolának egy erősen túlkínálati oktatási piacon kell talpon maradnia és ebben a harcban, ez minden túlzás nélkül az, fegyvertény hogy PhotoShop-ot oktat és a grafika kezelésére mondjuk nem az ingyenes GIMP-et tanítja a diákoknak, de ez így akkro sincs rendben mert meghirdet valamit amije valójában nincs is... :() Nyögvenyelős volt nagyon ez a foglalkozás...

60627

A SzÁMALK sakközépiskola épülete

A szünetek kihagyása miatt fél ötkor végeztünk, amikor kijöttem az épületből még nem volt koromsötét – azzal bíztatja magát ilyentájt az ember, hogy lám-lám, máris hosszabbodnak a napok. (Biztosna hosszabbodnak de ebből még olyan sok nem látszik...)

Feladat volt, vásárlás. Spar – a közelünkben kettő is van,m mind nagyjából olyan 6...800 méterre. A Napfény utcaihoz mentem elsőre, aztán láttam hogy vasárnap kettőkor az hosszabb időre bezár mert átépítik. Gondolom akkor a készleteket már nem töltötték fel, de mivel semmi különöset csak nagy tömegűt kellett venni (azt még rém merik bízni :):) azért próbálkoztam... Volna - de ötkor bezárt, a biztonsági őr már be sem engedett... Nosza, a másik Spár-hoz az Ecseri úthoz mentem, na ott meg éppen akkor zártak, persze hogy az is bezár ötkor. (Elkényeztetik a viszonyok az embert – emlékszem gyerekkoromban a közeli falusi bolt reggel hét és délután négy között volt nyitva munkanapokon és slussz – ahhoz képest hogy hétvégén is nyitva vannak a boltok, számottevő többlet. Aki meg szombaton dolgozik, az magára vessen, minek halmozni az élvezeteket :))

Kaja Pöttyösben, utána indultam ki Ürömre. Kis hó esett, el akartam lapátolni aztán egy ötlettől vezérelve inkább a nyírfaseprűt kerestem meg. Kerestem volna, de nem találtam, el is ment vele egy jó idő. Igaz, addig valamelyest belemelegedett... Nem is csináltam már este semmi értelmeset a TV nézésen kívül (ott UPC Direct van, annak sokkal jobb a csatornaválasztéka, mint itt az UPC-nek. Gondolkodtam az átíratás után a csomagváltáson, nem kell talán mint a sok száz TV csatorna, főleg mert negyedük horvát, román, szerb meg ki tudja még mi nyelven beszélő hírcsatorna, de sajna, a legalacsonyabb díjkategóriába eső csatornacsomagban csak a magyar királyi TV van meg a nemzetiszín pántlikás Duna TV-k, meg még pár gagyi kereskedelmi TV, ez úgy meg simán nézhetetlen...)

Az év első szombatja

(#2306) 2013. január 05., szombat

… munkás... Sok ilyen lesz ebben az évben. Hál' Istennek (!) a SzÁMALK-ban sok óra van hétvégére a tavaszi félévbe (bár az csak majd februárban kezdődik), adatbázisosak. Ma azonban és a következő négy hétben még nem lesz ilyen (ez még az előző, az őszi félévhez tartozik) hanem HTML, XML, illetve multimédia (ami döntően Photoshop-os képkezelést jelent).

A HTML, XML tananyag kicsit jobban fekszik: ilyet korábban is csináltam már, itt „csak” felidézni kell dolgokat (mármint nekem, hogy hatékonyan taníthassam), rendszerezni, frissíteni... És persze kiegészíteni, bővíteni – ezt nagyon szeretem, kicsit mindig hozzátenni... Most például a HTML5 és a CSS3 kapcsán, persze annyit amennyit be is lehet gyakoroltatni. A tananyagban frameset is szerepel... Fogalmam sincs miért, ha valami akkro az nem korszerű, de hát mindegy, ha kell akkor kell – majd az utolsó alkalommal, a már nem számon kérhető anyagrészben csinálunk olyat is. A mai napon a HTML4 és 5 közötti pár különbségeket vesszük, és a legfontosabbként a CSS alapjait: mi az, miként kell használni... Szeretném ha ez alapvető lenne számukra, ha HTML-t enélkül kódolni sem tudnának... És persze nem elméletben, hanem és csakis gyakorlatban: feladatokon keresztül csakis...

A mai is olyan szombat ami volt már és lesz is még: délelőtt van három óra, aztán három órányi idő üres, aztán délután, kora este megint három óra. Ez az utóbbi bonyásabb, Photoshop... Nem csináltam ilyet előtte soha, nincs rutin és nincsenek gyakorló munkáltató feladataim sem. Azt hiszem ez a kettő kell ahhoz hogy hatékonyan lehessen csinálni. Persze van aki másként kezdi, például hogy jövő héten Petrát kell helyettesíteni, ő mondta amikor kértem anyagot: az Excel-t fogja kezdeni de még csak elméletben... Mi a csudát lehet elméletben foglalkozni ezzel? (Én azzal szoktam kezdeni, hogy a diákok beírnak tantárgyakat meg jegyeket a táblázatba és átlagolnak, ez életszerű példa nekik és példán keresztül ismerkednek meg a programmal.) Valami ilyet kell a hallgatóknak is a Photoshop-pal, ezért is nehéz, mert nincsenek olyan jó feladataim, amik egy-egy tipikusnak mondható fogást, eljárást vagy módszert lehet megcsináltatni velük... Majd csak alakul, szépen alakul, de hát nincs mit tenni: ha újat kell tanítani, akkor legalább ötször annyit kell foglalkozni vele mint ami aztán az órai idő...

Délelőtt megvolt a HTML, XML foglalkozás: kevesebbet tudtam elvégezni mint akartam. Egy kicsi és egy nagyobb feladatot akartam megcsinálni, hát a nagyobbik fele sikerült. Ez van – majd a következő alkalommal befejezzük... Jó lett volna ha akkor már az XML-lel lehetett volna foglalkozni de hát ez van... Azt hiszem ha nagyon tempózunk, annak az a hátulütője, hogy nem követi a tempót mindenki (na jó, mindenki úgysem – de a többség), kérdés úgy meg érdemes-e...

Dél tájt átmentem a sulisba, a délutáni foglalkozásra még csináltam egy feladatot: Orsi egyik fotóját montíroztam rá egy Ausztriában készült kisváros utcaképére. Ez volt az egyik érdekes feladat, a másik az, amikor egy sörös dobozra vízcseppeket varázsoltunk... A másik öt feladat aprócska, fotók feljavítása vagy éppen átalakítása olyanná mintha kézzel festett, rajzolt lenne. A délelőtti és a délutáni foglalkozás között a suliban még befejeztem egy feladatot, kellett is: a délutáni foglalkozást éppen le tudtam a rendelkezésre álló időt a feladatokkal – de az fontos tanulság, hogy ennél hamarabb kell elkezdeni a foglalkozásra készülést (például most :)), nem jó az utolsó pillanatban kapkodni...

Orsi hazajött... (Anci szerint Marácon van otthon, de mégis :)) Este érkezett: a SzÁMALK-os foglalkozás után elmentem a Keletibe... Kicsit várni kellett, de velem volt gond, velem volt a LOTR...A vonat pontosan érkezett, Orsival Pöttyösbe mentünk. A kocsiban jókedvű volt, mesélt sokmindenféléket. Pöttyösben kaja volt, Orsi készülődött mert ment tovább én meg kocsival ki Ürömre. Nem volt valami meleg, alig 10 fok – de hát volt már kevesebb is, nem panaszkodhatom. (A rádió szerint a következő héten jön a januári hideg, na akkor lesz majd cidri...)

HTML5, CSS3

(#2305) 2013. januér 01., kedd

odusszeia

A nagyobbik feladat, a DIV-ek pár jellemzőjének a bemutatására és használtatására. Visszafelé a táblázatokkal, előre pedig a CSS3 többhasábos szolgáltatásával lehetne ugyanezt megcsinálni, nem tudom sor kerül-e rá...

Újév napján nagyjából megcsináltam a szombati HTML, XML foglalkozásra, a következőre a SzÁMALK-os kézésben az anyagot. Alapvetően a CSS-sel akarok foglalkozni és a HTML5-tel, talán érdemes már azzal mivel feltehetően ennek az irányelvei, szabályai lesznek mérvadóak. A tananyagban sajnos elavult dolgok is szerepelnek (leginkább ilyen a frameset, hogy azt mi a csudának kell tanítani nem tudom) de hát ha szerepel akkor szerepel, akkor majd az is sorra kerül.

Karácsony előtt a 22-ei foglalkozáson szerettem volna már a CSS-sel foglalkozni de nem került rá sor. Nem is baj mert ami most elkészült, azt hiszem az átgondoltabb, az elmélet és a gyakorlat párhuzama, egyszerűbben: PPT-t használva elmondom az alapelveket amiket egy konkrét példán be is mutatunk majd megint a PPT és a konkrét példában szereplő bővítéseket, az előtte levő elméletben nem szereplő konkrétumokat is feldolgozzuk.

Egy egészen kicsit még gyengének érzem az anyagot azaz kevésnek a 3x45 perchez, de így voltam vele 22-én is és végül alig valamivel többet mint a tervezett felét tudtuk megcsinálni. Majd meglátom... Most van egy egészen kicsi példa, csak szöveges, ami a HTML5 pár újdonságát és a CSS alapjait mutatja be, valószínűleg ebben még csak a fejrészben elhelyezett CSS-sel mutatom be, aztán a másik, a nagyobb meg külön file-ba tett formázással és a ma annyira divatos DIV-ekkel operáló feladat, na azzal elmolyolgatunk majd.

Gondolkodom rajta, hogy azt táblázatokkal is meg kéne csinálni de talán nem ér annyit a két módszer, a táblázat és a DIV-es megoldás párhuzamba állítása, fontosabb a CSS elemek használtatása, gyakorlása.