(#2568) 2014. május 6., kedd

2568--nyilvanossag

Az Index szóban forgó cikkének egy része, bekereteztem a keltezést. Az biztos, hogy a megadott időpont környékén volt kitéve ilyen című és kezdetű cikk...

Tegnap azaz hétfőn elkezdődött a suliban az érettségi az írásbelikkel, konkrétan a magyar nyelv és irodalom írásbelijével. A feladatok a vizsga napján reggel nyolc óráig szolgálati titoknak minősülnek, percekkel előtte bontjuk a tételeket, az egyik teremben, az egyik vizsgacsoport szeme láttára, az egyik vizsgázó ellenőrzi a csomagok sértetlenségét, amit – a bontást is, az ellenőrzést is – videofelvételen örökítünk meg. Megteszünk tehát mindent, ami előírás.

Persze van amit ezeken túlmenően is elvárnak tőlünk, sok ostobaság is akad az ilyen elvárások között, de ha az ember reális akar maradni, el kell ismerni, akad ésszerű is. Ilyen például az, hogy bár nyolc óra nulla nulla perccel a szolgálati titok minősítés lejér, tehát a tételes jog ettől a pillanattól kezdve nem büntetheti a feladatok nyilvánosságra hozatalát, az Oktatási Hivatal minden évben – már több éve – kéri, hogy ezt ne ekkor tegyük. Mivel nem voltam biztos abban, mit is kérnek, kikerestem a szöveget és idemásolom: „Az érettségi vizsgák írásbeli feladatlapjainak tartalmát annak érdekében kell védeni, hogy a vizsgázók egyike se ismerhesse meg azt idő előtt, illetve a vizsga során egyikük se juthasson jogosulatlanul információhoz. Erre - a hivatal, a középiskolák és a járási hivatalok által megtett körültekintő védelmi intézkedések mellett - az jelenthet garanciát, ha az írásbeli vizsgák befejezéséig a feladatok nem kerülnek nyilvánosságra. Ha valaki - akár iskola, akár más nyilvános fórum - a feladatsorokat a vizsga ideje alatt nyilvánosságra hozza, azzal növeli annak kockázatát, hogy valamely vizsgázó jogosulatlan előnyhöz jusson. Ez akkor is így van, ha a feladatlapok minősítéssel történő büntetőjogi védelme a vizsga kezdetén - érthető okokból – lejár.”

Ez szerintem nem csak érthető, de méltányolható is. Ehhez tartva magunkat, a tegnap reggel a felügyelő tanároknak tartott eligazításon többek között ezt is elmondtam, felemlítve és kiemelve, hogy a kiosztott feladatlapokon túl megmaradókat – mindig van ilyen, egyrészt mert többet kapunk másrészt mert van végzős aki betlizik év végén a vizsgatárgyból –, szóval a fel nem használtakat délután egy óráig a páncélszekrényben tartjuk, csak utána lehet elvinni kollégáknak...

Ehhez képest alig háromnegyed órával a vizsga megkezdése után net-en a kolléganők olvassák azt a cikket aminek a fejlécében szerepel, miszerint a cikk keletkezett: hétfőn 8 óra 49 perc. Persze ettől még kitehették délután egy után de egészen biztos vagyok benne hogy a kolleginák kilenc tájt olvasták.

Azt nem tudom, nem vagyok eléggé jogilag képzett, hogy az érettségi feladatlapon szereplők nyilvánosságra hozatalát kimeríti-e amit az Index cikke ír, illetve hogy amikor ezt írom, az ekkor olvasható cikk egyezik-e azzal ami tegnap kilenc tájt már kint volt, de egészében nagyon úgy tűnik, hogy az Oktatási Hivatal minket mint vizsgáztatókat kér valamire, amit a média, úgy tűnik, fütyül betartani. (Pedig az Oktatási hivatal fentebbi idézetet is tartalmazó ADAFOR-os levele ki is tér arra, hogy a média náluk érdeklődő képviselőit is így tájékoztatják. Ezek szerint feleslegesen...)