(#2608) 2014. július 05., szombat

Remélem, hogy nem sokat fogok már ezután írni róla – ám most, hogy reményeim szerint mögöttem van a feladat nagyja (talán az egésze), érdemes leírni ezt-azt. Nem mondhatom, hogy objektíven, bár igyekszem – de egészen biztosan annak a szemével aki csinálta, korábban is csinálta...

Ádámtól és Évától... A tantárgyfelosztás egy olyan táblázat (valójában adatbázis), ami tartalmazza, hogy melyik osztálynak milyen tárgyakat mennyi óraszámban, egész osztálynak vagy ha nem akkor milyen csoportbontásban ki tanít. Ez a kiindulás...

Tantárgyfelosztást valamikor tavasszal kell az iskola számára csinálnunk, a legfontosabbat, a belsőt, a saját használatra szántat. Hagyományosan kettő készül nálunk: egy a közismeretisek és egy a szakmaisok elfoglaltságainak leírására. (Nem erről akarok írni tehát ezt csak zárójelben: ez szerintem rossz gyakorlat még akkor is na döntően elkülönül a kollégák két csoportjának a foglalatossága – pont mert hogy nem teljesen választható szét a kettő. Jó lenne egyben látni azt egészet, de nem lehet, minden évben megvan ez a kettősség, mivel a hagyomány az hagyomány).

Két Excel táblázat születik tehát, ebből dolgozunk. Nem jó hogy kettő van – lásd fentebb – és nem teljesen jó hogy Excel, ugyanis az adatszerkezet nem kétdimenziós, több az, ez adatbázisos feladat lenne, de itt is a hagyomány az, hogy táblázatkezelővel kezeljük a belső használatra szánt tantárgyfelosztást. (Gondoltam már rá, hogy valami adatbáziskezelőbe kellene felvinni, de ez elég sok munka és ha egyszer azok, akikkel együtt kell ebben dolgozni Excel táblákat akarnak, tudnak csak kezelni akkor talán felesleges ebbe munkát ölnöm...) Ezt tehát viszonylag hamar meg kell csinálni a következő tanévre, mivel ennek alapján lehet tervezni azt hogy megvan-e minden órához a tanár, illetve nincs-e több tanári kapacitás, mint amire szükség van az adott tanévhez.

Az is nagyon régóta van így – feltehetően mindig is így volt, amióta azt csinálom amit, mindenképpen így volt –, hogy a fenntartónak is kell tantárgyfelosztás. Nem azt kéri el amit belső használatra csinálunk, ami persze érthető hiszen sok iskola nem teljesen azonos adattartalmú tantárgyfelosztását kell egyszerre kezelnie, van tehát értelme oka annak, hogy egységes formában kérik. Valaha – én már így nem csináltam, de az itt maradt dokumentációból láttam – Excel táblát kért a fenntartó is amit kinyomtatva hitelesítve kellett megőrizni. Ez a fenntartó akkor a Főváros volt, Magyarország legnagyobb iskolafenntartója (mivel nagy volt, így nagyon sok iskolát tartott fent). Ezért is, meg mert volt az akkori fenntartóban nem csak akarat de okos szándék is volt ilyesmire, komplex informatikai megoldást kerestek erre.

Az első nem volt valami karcsú és áramvonalas: saját vonalon kapcsoltak össze egy szervert a kihelyezett gépekkel, ezen a VPN féleségen lehetett a FŐKIR-t elérni, ami WEB-es alkalmazás volt. Ebben egyetlen jó dolog – mármint nekik jó! – a biztonság volt, mert csak a suliból lehetett használni, de még az elkülönítés ellenére is baromi nehézkes és lassú volt. Viszont nem igényelt sokat a kliens géptől (pusztán egy megfelelően beállított WEB böngészőt).

Ezt váltotta le az F2. Ez korszerű megoldás volt minden tekintetben, az más kérdés, hogy a felülete egészen sajátos volt, semmi máshoz nem fogható, semmi máshoz nem hasonlító, ami szerintem nem volt okos döntés, de hát ez szubjektív dolog, kinek tetszett, kinek nem. Én másmilyennek terveztem volna a felületet, de mindegy – a mélyében nagyon sok okos szakértelem volt, ez tény. .NET kellett hozzá, ami szép darab, a sebességével úgy nagyjából nem volt gond, saját klienst használt, egészen korrekt volt, meg lehetett szokni...

Aztán fenntartó váltás történt. A tárgyhoz tartozik, hogy kapkodva. Biztosan lehetett előre látni, talán fel is lehetett volna készülni rá, az viszont tuti, hogy az új fenntartónak semmi ilyesmije nem volt, ami az F2. A tantárgyfelosztás tavaly Excel-ben kellett leadni, azaz szépen visszaléptünk egy hatalmasat. És ebben az évben értünk el a régmúltből a múltba (még mondja valaki, hogy nincs haladás!), amikor egy WEB-es form-on kell a tantárgyfelosztást rögzíteni.

Ez azonban mindent egybevetve a legrosszabb, amivel eddig dolgozni kellett! Ezt is kapkodva rakhatták össze, félkész volt amikor használatba kellett venni, sokat foltozgattak és foltozgatnak is rajta, sajnos nem hibamentes! A határidő is feszes, június közepén tették elérhetővé, természetesen akkor amikor a vizsgákkal is akad tennivaló, amikor azt követően a vizsgalezárással és -elszámolással.

Rossz benne, hogy általánosságban véve: lassú. OK, ez a net kapcsolattól is függ(het), de többféle kapcsolaton is kipróbálva, mintha ennek – a net elérés sebessége – alig vagy nem lenne hatása arra, milyen gyorsan vált egy-egy beavatkozás hatására a kép. A képernyő felépítésével nem volt gond, sok fantáziát nem ölt bele a tervező de ilyesmi alkalmazásoknál ez nem is szempont. (Lehet, nem is saját fejlesztés, valami kérdőívrendszernek mondja magát – vagy egy meglevő rendszert idomítgattak, vagy igen nagyralátó volt a fejlesztő – akár így, akár úgy ritka vacak született.) Katasztrófa viszont a program jóságától függetlenül a hardver alulméretezettség: nap közben elég nehezen elérhető és gyakorta nem is a program hanem a feltehetően azt futtató WEB szerver sokallt be! Nagyon rossz az is, hogy a program olykor megáll mint az elhlyított gerely, se előre se hátra, a menün visszalépve meg egészen egyszerűen kihajít a bejelentkező ablakhoz! Elég furcsán dolgozik a program, ez pedig nem a szűkös források (alulméretezett hardver) vagy a kényszer (gyorsan kellett valami működőt összeütni) okán ilyen, egészen egyszerűen rossz programozás! Sokfélét kell kezelnie a programnak, én csak egyetlen iskola adatait rögzítettem, a hibalista messze nem teljes. Példa: ha egy osztályban egy csoportbontás több tantárgyaknak is alapja – például német és angol a bontás, de az informatikát is így kapják – akkor a tantárgy nem jelenik meg csak a csoport (az F2-ben korrektül megjelent). Ha netán egyazon tanár tartja mindkét tárgyat, ezek össz-óraszámát kell/leet megadni csupán! Hiba, hogy nem lehet például az osztályfőnöki órát óracsoportba sorolni mert olyan nincs – a közismereti általános lett végül is de ez suta! Hiba, hogy nem ragaszkodik a csoportba soroláshoz, de ha nem sorolom, nem lehet lezárni. A szűrési lehetőség jó – csak tetűlassú. Meg kell adni adószámot, OM azonosítót, azaz oktatási azonosítót, de ha nem adom meg nincs vele gond. Akkor mi a fenének? OK, a több iskolában tanítókat a OM azonosító alapján fogja egybeszervezni, összesíteni bár amilyen vacak ez a program, ezt kötve hiszem! Nem lehet lezárni akkor sem, ha nem adok meg tanárnak alkalmazást vagy mit, azaz nem adom meg hogy 22, 23, 24, 25 vagy 26 órában alkalmazott. Persze ha ezt nem tenném, órát sem adhatnék neki. Persze mindegy, mert lezárni úgysem lehet, mert bár minden tanárnál ez be van állítva, hibát jelez. Nem lehet lezárni akkor sem, ha az osztály létszámterve nincs megadva bár ez sem olyan nagy baj mert ha meg van adva akkor is jelzi hogy nincs megadva és nem lehet lezárni.

Azért egyet érdekes lenne tudni: ki csinálta a programot és ki volt az aki aláírta a teljesítésigazolást, hogy kifizessék ezen „program” írásáért a munkadíjat. Mert ez olyan vacak amilyenhez alig vagy soha még szerencsétlenségem nem volt!